„Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete”

Mahatma Gandhi

Motivácia

Žijeme v dobe, ktorá zápasí s mnohými závažnými problémami životného prostredia, ohrozujúcimi našu planétu. Jedným z problémov je aj masová produkcia odpadu, z ktorej sa stal v priebehu desaťročia ekologický problém. Motiváciou vzniku #begreen bola silná túžba pomôcť, a určitým spôsobom prispieť k riešeniu danej problematiky (aspoň lokálne).

Chráňme našu planétu spoločne

Rozhodli sme sa zamerať na zníženie plastového odpadu produkovaného jednotlivcom, firmami, reštauráciami, hotelmi, atď. – ktorá podľa nás MÁ ZMYSEL! Našim cieľom je prispieť k uvedomeniu, a preto zákazníkovi ponúkame možnosť rozhodnúť sa, či uprednostní kúpu jednorazového plastu, alebo naopak, zvolí ekologickejšiu cestu.

Recyklácia obalového materiálu

Jednoducho si so sebou prinesiete, alebo nám pošlete svoje prázdne a dôkladne umyté obalové materiály vhodné na daný produkt. Ak ich nemáte, nič sa nedeje, môžete si ich zakúpiť aj u nás. My vám ich následne naplníme požadovaným a ľubovoľným množstvom produktu.

Rovnakým spôsobom dochádza aj k recyklovaniu bandasiek u dodávateľa, ktoré sa posielajú naspäť, kde sa opätovne napĺňajú.